Τι είναι Θερμογραφία?

 Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της.

Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν (‐273ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Η ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπει ένα σώμα είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη θερμοκρασία του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι αυτή την ακτινοβολία, αλλά με τη χρήση υπέρυθρων καμερών και της θερμογραφίας μπορεί να δει τη θερμότητα, να παρατηρήσει ανωμαλίες, που με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν να αναγνωρίσει προβλήματα.

Για να γίνει άμεσα αντιληπτή η έννοια της θερμογραφίας, μπορεί κανείς να σκεφτεί το έξης:

Η Φωτογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση του φωτός»

Η Θερμογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση της θερμότητας»

CUP HOT COLD

 

Καταγραφή

   Η FLIR, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία της θερμογραφίας, σε συνεργασία με την εταιρεία μας και το διεθνές ινστιτούτο εκπαίδευσης θερμογραφίας ITC (InfraredTrainingCenter) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σεμιναριακού επιπέδου εκπαίδευσης και εκμάθησης θερμογραφίας και χρήσης θερμικών καμερών. Τα σεμινάρια, περιλαμβάνουν τόσο απόκτηση θεωρητικών γνώσεων της επιστήμης της θερμογραφίας, όσο και τεχνικών γνώσεων και μεθόδων χρήσης της θερμοκάμερας στο πεδίο ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 2 ή 3 ημερών (Εισαγωγή στη Θερμογραφία - Άλλες θεματικές Ενότητες), είτε 5 ημερών (Απόκτηση Πιστοποίησης Θερμογράφου Πρώτου Επιπέδου ITC Level I), πραγματοποιούνται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη σε τακτά χρονικά διαστήματα και διδάσκουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές (instructors) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα!

 

ITC logo large