Survey Office Software

Τοποθετείται ως το ενιαίο λογισμικό γραφείου για επαγγελματίες Τοπογράφους.

Το λογισμικό γραφείου Survey Office αποτελεί το ιδανικό all-in one πακέτο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων GPS και GNSS, αλλά και μετρήσεων που προέρχονται από οπτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς καθώς και την εξαγωγή τους σε διάφορα formats.

Το λογισμικό γραφείου Survey Office αποτελεί το ιδανικό all-in one πακέτο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων GPS και GNSS, αλλά και μετρήσεων που προέρχονται από οπτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς καθώς και την εξαγωγή τους σε διάφορα formats. Από τη διαχείριση μετρήσεων γεωδαιτικών σταθμών και GNSS δεκτών, Scanners, Drones, μέχρι CAD και GIS λειτουργίες, το Survey Office θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας, καθώς συγχωνεύει με μοναδικό τρόπο τις δυνατότητες διαχείρισης όλων των δεδομένων έως και την εξαγωγή των παραδοτέων.

H έκδοση 5 αποτελεί major facelift του λογισμικού, καθότι πλέον, ανανεώθηκε πλήρως το περιβάλλον και έγινε ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη, ανανεώθηκαν οι δυνατότητες του και οι οποίες είναι ικανές να καλύψουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών, από απλές τοπογραφικές και επιμετρητικές μέχρι εφαρμογές Scanning, GIS, φωτογραμμετρικής επεξεργασίας με δεδομένα που προέκυψαν με drones κ.α. Πιο συγκεκριμένα, στη νέα έκδοση προστέθηκαν ή ανανεώθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: Aerial Photogrammetry, GIS, Scanning, Tunneling ενώ ανανεώθηκαν και μετονομάστηκαν οι άδειες: Field Data, Survey Intermediate Edition, Survey Advanced Edition.

Η νέα έκδοση 5.50 που μόλις κυκλοφόρησε έχει εμπλουτιστεί με πλήθος νέων δυναοτήτων, όπως ενδεικτικά τη νέα οπτικοποίηση αποτελεσμάτων συνορθώσεων μέσω ιστογραμμάτων, διασύνδεση με Android συσκευές, δημιουργία παρουσιάσεων των παραδοτέων μέσω Trimble Clarity, υποστήριξη νέων δεκτών όπως ο SP85 της Spectra, η υποστήριξη του νέου Augmented Reality συστήματος SiteVision της Trimble, νέα εργαλεία για επεξεργασία point clouds (δημιουργία γραμμών στις τομές επιφανειών, βελτιώσεις στη διαδικασία registration, εξομάλυνση επιφανειών κ.α.) και πολλες νέες CAD λειτουργίες.

Σημαντικές αναβαθμίσεις έκδοσης 5.50 (Ιούνιος 2021)

Το λογισμικό υποστηρίζει πλήρως την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων έρευνας που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το νεότερο λογισμικό πεδίου Spectra Geospatial: Origin. Το Origin είναι ένα σύγχρονο λογισμικό πλήρους δυνατότητας που υποστηρίζει Android και Windows και έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις τοπογραφικές ανάγκες και προορίζεται ως αναβάθμιση / αντικατάσταση του Spectra Geospatial Survey Pro

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων αρχείων πτήσης DJI – Χρησιμοποιήστε τη νέα εντολή Import DJI UAV data για εισαγωγή αρχείου πτήσης RTK που συλλέχθηκε από ένα DJI Phantom 4 RTK. Στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα δεδομένα και δημιουργήστε παραδοτέα (point clouds, υψομετρικά / και ορθομωσαικά) στο SO ή μεταβιβάστε τα δεδομένα στο UASMaster για περαιτέρω επεξεργασία.

Αναλυτικά για τις αναβαθμίσεις της νέας έκδοσης διαβάστε περισσότερα εδώ .

Προσφέρονται τρεις επιλογές με άδεια καθώς και η χωρίς άδεια, δωρεάν, έκδοση Viewer. Όπως και σε προηγούμενες κυκλοφορίες του λογισμικού, κάθε επόμενη περιλαμβάνει τις λειτουργίες της προηγούμενης:

  • Viewer (χωρίς άδεια)
  • Field Data
  • Survey Intermediate
  • Survey Advanced

Με το λογισμικό Survey Office προσφέρονται τέσσερις ενότητες (modules) για την υποστήριξη συγκεκριμένων ροών εργασιών που αφορούν μετρητικές και κατασκευαστκές εφαρμογές:

  • Aerial Photogrammetry
  • GIS
  • Scanning
  • Tunneling

Εκδόσεις λογισμικού

Viewer (unlicensed):

Αυτή η έκδοση προορίζεται για χειριστές πεδίων και επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν γρήγορα δεδομένα πεδίου και δεδομένα χάραξης για εξαγωγή στο λογισμικό Survey Pro με format αρχείων Spectra και Trimble. Η χρήση του λογισμικού σε αυτή τη λειτουργία δεν απαιτεί αγορά άδειας και παρέχει περιορισμένη δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων.

Field Data:

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε μηχανικούς πεδίου και επαγγελματίες σχεδιαστές CAD και επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τα δεδομένα τους σε άλλα format χρησιμοποιώντας τυπικές μορφές, να εκτελούν βασικές λειτουργίες CAD, να επεξεργαστούν βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών GIS να διατηρούν έλεγχο ποιότητας δεδομένων και να επεξεργαστούν υψομετρικά δεδομένα.

Survey Intermediate:

Σε προσθήκη των λειτουργιών της έκδοσης Field Data, η έκδοση Intermediate περιλαμβάνει τη δυνατότητα επίλυσης δεδομένων GNSS, επίλυσης οδεύσεων, συνορθώσεις δικτύων και δημιουργία τοπικών συστημάτων. Με την έκδοση Intermediate, οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν και να επεξεργάζονται επιφάνειες, άξονες και ισοϋψείς καμπύλες. Επίσης, μπορείτε να φορτώσετε εικόνες σαν υπόβαθρα χαρτών και να τις εξάγετε στο λογισμικό πεδίου.

Survey Advanced:

Αυτή είναι η προτεινόμενη έκδοση για τους περισσότερους επαγγελματίες μηχανικούς που επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό field to finish λειτουργιών. Η έκδοση Survey Advanced επιτρέπει στους χρήστες επεξεργάζονται εικόνες, να επεξεργάζονται και να δημιουργούν δεδομένα κτηματογράφησης, να χρησιμοποιούν ακόμα πιο εξελιγμένα εργαλεία COGO και CAD και να σχεδιάζουν και να επιθεωρούν έργα οδοποιΐας.

Μονάδες ροής εργασιών

Aerial Photogrammetry

Η ενότητα αυτή προορίζεται για τους χρήστες που επιθυμούν να επεξεργαστούν με φωτογραμμετρικό τρόπο δεδομένα που έχουν προκύψει από drones. Στο χρήστη παρέχεται πλήρως η δυνατότητα να επεξεργαστεί τα δεδομένα εντός του λογισμικού αλλά και αυτόνομα στο stand alone λογισμικό UAS Master. Η ενότητα αυτή προϋποθέτει την αγορά της έκδοσης Survey Intermediate.

GIS

Αυτή η ενότητα προορίζεται για επαγγελματίες που παρέχουν παραδοτέα έργα σε περιβάλλον ESRI και επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση δεδομένων έρευνας υψηλής ακρίβειας από λογισμικό πεδίου σε πλατφόρμες βάσεων δεδομένων GIS. Η ενότητα αυτή προϋποθέτει την αγορά της έκδοσης Field Data.

Scanning

Αυτή η ενότητα επιτρέπει στους επαγγελματίες στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής της έρευνας να επεξεργαστούν νέφη σημείων που έχουν παραχθεί από 3D scanners, να δημιουργήσουν orthophoto, να ολοκληρώσουν scan registration και να δημιουργήσουν αυτόματο classification. Μπορείτε να δημιουργήσετε παραδοτέα αποτελέσματα από το Trimble SX10 αλλά και από νέφη σημείων από άλλες πηγές. Η ενότητα αυτή προϋποθέτει την αγορά της έκδοσης Survey Advanced.

Tunneling

Αυτή η ενότητα προορίζεται για εργολάβους σήραγγας και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται μοντέλα σήραγγας για το λογισμικό Trimble Access και να δημιουργούν προσαρμοσμένες κατασκευαστικές και γεωμετρικές as-built αναφορές από total stations ή όργανα scanning. Η ενότητα αυτή προϋποθέτει την αγορά της έκδοσης Survey Advanced.

Ζητήστε προσφορά

Όνομα*
Επίθετο*
Email*
Τηλέφωνο*
Εταιρία*
Πόλη*
Χώρα*
Σημειώσεις