Όργανα υψηλής τεχνολογίας για την Επιστήμη της Γης και της Θάλασσας

Ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τη γνώση της τοπικής αγοράς αποτελεί το θεμέλιο της Codevintec Hellas.

Τον Οκτώβριο του 2022, η CODEVINTEC HELLAS S.A. ιδρύθηκε στο Μαρούσι ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της CODEVINTEC ITALIANA SRL. και της JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.

Η Codevintec Hellas στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά για όργανα υψηλής τεχνολογίας που σχετίζονται με τις επιστήμες της γης και της θάλασσας:

  • Γεωφυσική Γης & Ωκεανών
  • Τοπογράφηση Ακτών
  • Ωκεανογραφία
  • Γεωλογία
  • Σεισμική & Ηφαιστειακή Παρακολούθηση

Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Ιταλία, σε συνδυασμό με γνώση της τοπικής αγοράς (με περισσότερους από 5000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, αρχών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών εταιρειών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, πανεπιστημίων και ενόπλων δυνάμεων – και φυσικά – Επαγγελματίες μηχανικοί) αποτελούν την ίδρυση της Codevintec Hellas.

Η Codevintec Hellas φιλοδοξεί να κερδίσει γρήγορα την εμπιστοσύνη των χρηστών των οργάνων, για τις επιστήμες της γης και της θάλασσας. Εκτός από την πώληση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και υπηρεσίες για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Κατηγορίες Προϊόντων

Παρακάτω θα βρείτε κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται από αυτόν τον κατασκευαστή.

Πολυμέσα

Εικόνες

Βίντεο