Εφαρμογές

Τομείς σύγχρονης μηχανικής

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές που προσφέρει η JGC στην ελληνική αγορά.

GIS

Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την οπτικοποίηση, την ανάλυση και την ερμηνεία γεωγραφικών δεδομένων.

Αντίστροφη Μηχανική

Ορίζεται η διαδικασία δημιουργίας ενός αντίγραφου ενός υλικού αντικειμένου, υποσυστήματος ή προϊόντος.

Ανακαίνιση & Ασφάλιση

Μία διαδικασία με την οποία αναβαθμίζετε ή αλλάζετε την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αίσθηση των εσωτερικών χώρων

Γεωλογία & Γεωφυσική

Δύο επιστήμες οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των φυσικών διεργασιών και πιθανών κινδύνων, του πλανήτη μας.

Δημόσια Ασφάλεια

Αφορά την προστασία και την ασφάλεια του κοινού, καθώς και της κοινωνίας συνολικά, από διάφορες απειλές και κινδύνους.

Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Αναφέρεται στον συνολικό σχεδιασμό, οργάνωση, κατασκευή, λειτουργία & συντήρηση των φυσικών υποδομών ενός οργανισμού.

Εγκληματολογία

Η συνάντηση της εγκληματολογίας με τη γεωπληροφορική δημιουργεί ένα συναρπαστικό πεδίο που ονομάζεται “γεω-εγκληματολογία”.

Ενέργεια & Ανανεώσιμες Πηγές

Η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές αποτελούν σημαντικά θέματα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανίχνευση Υπόγειων Δικτύων & Καλωδίων

Η διαδικασία εντοπισμού δικτύων κοινής ωφέλειας και καλωδίων που τρέχουν κάτω από το έδαφος.

Θερμογραφία

Μια τεχνική απεικόνισης που χρησιμοποιεί θερμικές ακτίνες για να δημιουργήσει εικόνες θερμοκρασιών σε ένα αντικείμενο ή συστήματα.

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

Δοκιμές που δεν προκαλούν μεγάλες ζημιές ή κινδύνους για το περιβάλλον ή τους ανθρώπους, μπορούν να είναι πειράματα ή δοκιμές.

Προσδιορισμός Θέσης Κίνησης

Αναφέρεται στη διαδικασία ή τη δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης ενός αντικειμένου, είτε αυτό είναι στον φυσικό είτε σε εικονικό κόσμο.

Τοπογραφία

Η επιστήμη που ασχολείται με την περιγραφή και τον χαρτογραφικό προσδιορισμό του εδάφους, της επιφάνειας της γης και των φυσικών χαρακτηριστικών του.

Τρισδιάστατη Σάρωση

Αναφέρεται στη διαδικασία καταγραφής τρισδιάστατων αντικειμένων ή περιβαλλόντων με τη χρήση ειδικών συστημάτων ή συσκευών.

Φωτογραμμετρία

Η φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη και η τεχνική μέτρησης των φωτεινών επιπέδων και των χρωματικών αποχρώσεων σε ένα φωτογραφικό ή οπτικό σύστημα.

Χαρτογραφία

Η χαρτογραφία είναι η επιστήμη και η τέχνη του δημιουργήματος χαρτών, που απεικονίζουν γεωγραφικές πληροφορίες.

Ωκεανογραφία & Υδρογραφία

Σημαντικά πεδία έρευνας και εφαρμογών, με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία και τον πλανήτη μας.

Φόρμα επικοινωνίας

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους εκπροσώπους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.