Trimble Business Center

All-in-one λογισμικό για όλες τις εφαρμογές.

Το λογισμικό Trimble® Business Center (TBC) δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να μετατρέψουν τα δεδομένα πεδίου είτε προέρχονται από GNSS, γεωδαιτικό σταθμό, 3D laser scanner, mobile mapping, drones κτλ σε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες πληροφορίες και παραδοτέα αρχεία.

Το λογισμικό Trimble® Business Center (TBC) επιτρέπει στους τοπογράφους να μετατρέπουν δεδομένα πεδίου από δέκτες GNSS, γεωδαιτικούς σταθμούς, lidar scanners, κινητά συστήματα χαρτογράφησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολλά άλλα σε υψηλής ποιότητας, αξιοποιήσιμες πληροφορίες και παραδοτέα πελατών.

Ξεκινήστε και μείνετε στο TBC

Αξιοποιήστε τις ροές εργασιών από το πεδίο έως το και το λογισμικό γραφείου με σιγουριά.

Πανίσχυρο workflow

Από την κορυφαία επίλυση GNSS διανυσμάτων έως τις δυναμικές επιφάνειες, την ταξινόμηση νεφών σημείων και την εξαγωγή χαρακτηριστικών, βελτιστοποιήστε τα δεδομένα και τα παραδοτέα σας.

Προβολή και προσαρμογή πρωτογενών δεδομένων σε ένα λογισμικό

Εξαλείψτε τις περιττές εξαγωγές δεδομένων, διορθώστε λάθη πεδίου, μειώστε την επανάληψη της εργασίας και διασφαλίστε την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων σε μία μόνο εφαρμογή.

Δυνατότητα χρήσης με συνδρομή

Τα προγράμματα συνδρομής μας συνοδεύονται από χαμηλότερο αρχικό κόστος και σας παρέχουν την ευελιξία να χρησιμοποιείτε και να κλιμακώνετε τις άδειές σας όπως απαιτείται και να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού. Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή εξετάστε μία από τις μόνιμες άδειες.

Εργαστείτε με δεδομένα, όχι με συντεταγμένες

Ελέγξτε και προσαρμόστε τα μεταδεδομένα, όπως τα ύψη των στυλαιών και την ποιότητα των διανυσμάτων και, στη συνέχεια, βελτιώστε τις πρωτογενείς παρατηρήσεις σας με μια ρουτίνα ελαχίστων τετραγώνων ή με GNSS μετά την επεξεργασία.

Υποστήριξη όλων των αισθητήρων μέτρησης

Εισάγετε τα δεδομένα GNSS, γεωδαιτικού σταθμού, ψηφιακού χωροβάτη, επίγειας σάρωσης, UAV, mobile mapping και δεδομένα machine control σε ένα περιβάλλον έργου.

Αναφορά και κοινή χρήση αποτελεσμάτων

Εργαστείτε σε τυπικά βιομηχανικά hardware format. Στη συνέχεια, συνδέστε το έργο σας με παρόχους λογισμικού όπως ESRI, Autodesk, Bentley κ.α.

Αναφορά, δημιουργία, εξαγωγή

Ξεκινήστε και παραμείνετε στο TBC με επιλογές όπως αναφορά συνόρθωσης, ψηφιακές επιφάνειες, ταξινομημένα νέφη σημειων, έργα οδοποιΐας και εξαγωγές third-party.

Trimble Business Center Modules

TRIMBLE BUSINESS CENTER Aerial Photogrammetry

Έργα εναέριας έρευνας και χαρτογράφησης από την πτήση μέχρι το τέλος. Το λογισμικό εναέριας φωτογραμμετρίας TBC υποστηρίζει ακατέργαστα δεδομένα UAV τρίτων κατασκευαστών και διαθέτει μια βελτιωμένη ροή εργασιών προσαρμογής που έχει σχεδιαστεί για τοπογράφους για τη δημιουργία χρωματισμένων νεφών σημείων, ορθομωσαϊκών εικόνων και χαρτών υψομέτρων ράστερ.

TRIMBLE BUSINESS CENTER Cadastral

Διαχειριστείτε τις ροές εργασιών κτηματογράφησης από το πεδίο μέχρι το τέλος. Χρήση εργαλείων προσαρμογής, γεωμετρίας συντεταγμένων και σύνταξης για τα παραδοτέα της κτηματογράφησης. Υπολογισμός, αποκατάσταση και τεκμηρίωση γωνιών τομής, νομικών περιγραφών και εσφαλμένων περιγραφών αγροτεμαχίων για εφαρμογές οριοθέτησης γης.

TRIMBLE BUSINESS CENTER Mobile Mapping

Κινητές ροές εργασίας χαρτογράφησης από το πεδίο μέχρι το τέλος με εμπιστοσύνη. Μετατρέψτε τα πλούσια δεδομένα σημείων και εικόνων της Trimble για κινητή χαρτογράφηση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Αξιοποιήστε τα πυκνά και λεπτομερή δεδομένα που συλλέγονται από τα συστήματα κινητής χαρτογράφησης Trimble σε εργαλεία CAD, μέτρησης, ταξινόμησης, τμηματοποίησης και εξαγωγής στο TBC.

TRIMBLE BUSINESS CENTER Monitoring

Παρακολούθηση των ροών εργασίας από το πεδίο μέχρι το τέλος με εμπιστοσύνη. Συγκεντρώστε σχέδια, δεδομένα έρευνας και παρακολούθησης σε ένα λογισμικό, μειώνοντας την ανάγκη διαχείρισης μεγάλων και πολύπλοκων υπολογιστικών φύλλων για έργα παρακολούθησης. Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία εκθέσεων και καταργήστε την ανάγκη χειροκίνητης διαχείρισης δεδομένων.

TRIMBLE BUSINESS CENTER Roading

Παραμετρικά εργαλεία για τη μετατροπή γραμμικών σχεδίων υποδομής σε κατασκευάσιμα μοντέλα. Επανεξέταση διατομών, υπερυψώσεων και υψομετρικών πινάκων, ενώ παράλληλα δημιουργείτε πρότυπα και γραμμικά έργα με βάση την ευθυγράμμιση για πασσαλόδεση και κατασκευή στο πεδίο.

TRIMBLE BUSINESS CENTER Tunneling

Πλήρες λογισμικό γραφείου για έρευνες σηράγγων. Το λογισμικό TBC Tunneling παρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών για τους επαγγελματίες για την κατασκευή μοντέλων σηράγγων για την κατασκευή και τη μετάφρασή τους σε διατάξεις πεδίου, τη δημιουργία μοντέλων ως προς την κατασκευή και τη δημιουργία αναφορών.

BINTEO

Ζητήστε προσφορά

Όνομα*
Επίθετο*
Email*
Τηλέφωνο*
Εταιρία*
Πόλη*
Χώρα*
Σημειώσεις