Προφίλ εταιρείας

JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 5.000 πελατών, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, τοπικών αρχών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, πανεπιστημιακών ινστιτούτων, ενόπλων δυνάμεων – και φυσικά – επαγγελματιών μηχανικών, η JGC κατέχει την 1η θέση στην αγορά επαγγελματικών οργάνων GPS / GNSS, ενώ αυξάνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της στα οπτικά τοπογραφικά όργανα.

Εκτός από την πώληση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και εξυπηρέτηση διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και μετά την αγορά.

Η εταιρεία παρουσιάζει θεαματική ετήσια αύξηση των εργασιών της την τελευταία τριετία, ενώ ο κύκλος εργασιών το 2023 ανήλθε σε 5.842.000,00 € γεγονός που την κατατάσσει την μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας συστημάτων πληροφορικής στην Ελλάδα. Η εταιρεία απασχολεί είκοσι άτομα, εκ των οποίων οι δέκα είναι μηχανικοί με βαθιά γνώση του αντικειμένου, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία σε τοπογραφικά όργανα και εξοπλισμό GNSS.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας με τον αριθμό πιστοποιητικού GR / 030 / 2016-1.

Η αλλαγή της νομικής μορφής από Ομόρρυθμη σε Ανώνυμη πραγματοποιείται στις αρχές του 2008.

Η JGC προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πιο τεχνολογικά προηγμένα συστήματα γεωπληροφορικής που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών της σύγχρονης μηχανικής σε τομείς όπως:

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία

Γεωδαισία και τοπογραφία