Ναυτιλιακές Λύσεις

Παγκόσμια διαθεσιμότητα συστημάτων υψηλής ακρίβειας

Σήμερα, το sonar πολλαπλών ακτίνων είναι η θαλάσσια τεχνολογία που χρησιμοποιείται συνήθως από τους υδρογράφους σε υδρογραφικές έρευνες, δημιουργώντας δεδομένα χαρτογράφησης θαλάσσιου πυθμένα υψηλής ακρίβειας. Η γεωαναφορά αυτών των δεδομένων χρησιμοποιώντας το σύστημα αδρανειακής τοποθέτησης με τη βοήθεια GNSS, Applanix POS MV, παράγει την πιο προηγμένη και ακριβή λύση για τη χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας.

Προϊόντα

Πολυμέσα

Εικόνες

Βίντεο

Ζητήστε προσφορά

Όνομα*
Επίθετο*
Email*
Τηλέφωνο*
Εταιρία*
Πόλη*
Χώρα*
Σημειώσεις