Ειδικός Εφαρμογών & Υποστήριξης Πωλήσεων

Θέση εργασίας

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία καριέρας για Ειδικό Εφαρμογών (Field Application Specialist) και Υποστήριξης Πωλήσεων για το τμήμα digital construction, BIM solutions στην JGC Geoinformation Systems.

Καθήκοντα

Κύρια καθήκοντα:

 • Εκπαίδευση & υποστήριξη χρηστών στην ορθή χρήση οργάνων και λογισμικών
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού
 • Υποστήριξη σε ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών και διαγωνισμών
 • Κατανόηση αναγκών και απαιτήσεων πελατών
 • Δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων

Επιπλέον αρμοδιότητες:

 • Διατμηματική συνεργασία για να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών
 • Μελέτη του ανταγωνισμού και αναγνώριση των ευκαιριών και των προκλήσεων που προκύπτουν
 • Συμμετοχή σε συνέδρια με σκοπό την εύρεση αποτελεσματικότερων μεθόδων προσέγγισης πελατών
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εις βάθος κατανόηση των λύσεων που προσφέρει η εταιρεία

Απαιτήσεις του ρόλου

Προσόντα/εμπειρία:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / πολυτεχνικής σχολής (ΑΤΜ, ΠΜ).
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, προγραμματισμού εργασιών, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ευελιξία στη σκέψη
 • Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προηγμένες δεξιότητες σε εφαρμογές υπολογιστών όπως Microsoft Word, Excel, PowerPoint και άλλα τεχνικά λογισμικά
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Θα εκτιμηθεί θετικά τυχόν προϋπηρεσία σε εργοτάξια οδοποιίας, κατασκευής σιδηροδρόμων ή μεγάλων τεχνικών έργων και υποδομών.

Οφέλη του ρόλου

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].