Δήμος Πάρου – Προμήθεια εξοπλισμού

Στα πλαίσια αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΔΕΥΑΠ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου), η υπηρεσία προχώρησε στην προμήθεια ενός Γεωραντάρ (GPR) UtilityScan της GSSI.


Το UtilityScan θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και αναγνώριση υπόγειων αγωγών νερού, αποχέτευσης και λοιπών δικτύων για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια εργασιών εκσκαφής (με την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο της θέσης και του βάθους των υπόγειων δικτύων), καθώς και τον γενικό εντοπισμό και χαρτογράφηση τους.

Το συγκεκριμένο γεωραντάρ διαθέτει εξελιγμένη τεχνολογία στη λήψη δεδομένων και αποτελεί το ιδανικό σύστημα εντοπισμού υπογείων δικτύων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διείσδυση βάθους και σαφέστερα δεδομένα με την πατενταρισμένη τεχνολογία HyperStacking.

Διαθέτει ενσωματωμένο GPS ή μπορεί να συνδεθεί με ένα παρεχόμενο από το χρήστη GPS. Μπορεί να προσθέσει τη μονάδα ανίχνευσης ισχύος LineTrac επιτρέποντας στους χρήστες να ανιχνεύουν την ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος και την επαγόμενη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που υπάρχουν σε υπόγεια δίκτυα.