Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Θέση εργασίας

Αναζητούμε Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό που θα αναλάβει την ανάπτυξη των πωλήσεων και την εμπορική προώθηση των προϊόντων Γεωπληροφορικής της εταιρείας.

Σκοπός του ρόλου

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την ανάπτυξη των πωλήσεων και την εμπορική προώθηση των προϊόντων Γεωπληροφορικής της εταιρείας.

Απαιτήσεις του ρόλου

Προσόντα/εμπειρία:

 • Εμπειρία σε πωλήσεις
 • Συνέπεια, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άνεση στην επικοινωνία και στη συνεργασία
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία στην οδήγηση Ι.Χ.

Αρμοδιότητες:

 • Ενημέρωση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των κατασκευαστικών εταιρειών, μελετητικών γραφείων, ιδιωτών μηχανικών, τεχνικών υπηρεσιών δημοσίου τομέα και ΔΕΚΟ σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους με σκοπό την πώληση τους πανελλαδικά
 • Αξιοποίηση του υπάρχοντος πελατολογίου και επίσκεψη στα εργοτάξια σε όλη τη χώρα
 • Εξεύρεση νέων πελατών
 • Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση στο εξωτερικό
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

Οφέλη του ρόλου

 • Σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • Μισθός αναλόγως προσόντων, επιπλέον παροχές και πριμ επί των πωλήσεων
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].