Προμήθεια Συστήματος Αυτοματοποίησης Παραγωγής Χαρτογραφικών Προϊόντων 

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια Συστήματος Αυτοματοποίησης Παραγωγής Χαρτογραφικών Προϊόντων (λογισμικό και βάσεις δεδομένων) από την JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. στο Πολεμικό Ναυτικό για τις ανάγκες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Η προμήθεια διενεργήθηκε μέσω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματοποίησης της Παραγωγής των Χαρτογραφικών Προϊόντων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΠΝ, σύμφωνα με το νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-100 Universal Hydrographic Data Model.

Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη λύση που προσφέρθηκε από την εταιρεία μας κι επιλέχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, βασίζεται στο ειδικό λογισμικό Teledyne CARIS με τα κατάλληλα modules και Βάσεις Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Υ. Επιπλέον, στις ευθύνες της εταιρείας μας είναι οι εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των ανωτέρω στους servers της ΥΥ, υπηρεσίες συντονισμού για τη μετάπτωση υφιστάμενων δεδομένων και γραμμών παραγωγής στο ΣΑΠΧΠ S-100, υπηρεσίες Εκπαίδευσης, υπηρεσίες Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΤΥ) και υπηρεσίες Εγγύησης και Υποστήριξης. Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί ήδη η προμήθεια και η εγκατάσταση των κατάλληλων αδειών του λογισμικού και των ΒΔ και πλέον εκτελούνται οι υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Το λογισμικό CARIS αποτελεί «παγκόσμιο πρότυπο» για την παραγωγή και ενημέρωση χαρτών (εντύπων και ψηφιακών) και γενικότερα για όλες τις χαρτογραφικές και GIS εφαρμογές που εμπλέκεται η Υ.Υ. του ΠΝ, από την απλή ναυσιπλοΐα έως τον καθορισμό ΑΟΖ.