JGC logo 150 emb2

Αντιπροσωπείες επιστημονικού εξοπλισμού

Η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 (ως Χ. Βάγιας - Ι. Μουγιάκος - Γρ. Μπιλλήρης Ο.Ε.) με αντικείμενο την αντιπροσώπευση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του σύγχρονου μηχανικού, αναλύοντας τις ανάγκες των εφαρμογών του και προτείνοντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Η εταιρεία ξεκινά το 1999 να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την Javad Positioning Systems και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Το 2002 η JGC επιλέγεται από την παγκόσμια πρωτοπόρο και ηγέτιδα του χώρου Ashtech by Magellan Professional, (πρώην THALES Navigation), ως η αποκλειστική αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα για τη γκάμα των επαγγελματικών προϊόντων.

 Η στρατηγική της εταιρείας να επεκτείνει και να συμπληρώνει το φάσμα των προϊόντων της συνεχίζεται. Το 2005 η JGC συνάπτει συμφωνία αντιπροσώπευσης με την πρωτοπόρο στο χώρο των οπτικών τοπογραφικών οργάνων, PENTAX. Την ίδια χρονιά ξεκινάει και η συνεργασία της με την καναδική OPTECH με την αντιπροσώπευση state-of-the-art συστημάτων Laser Scanner στην Ελλάδα. Η γκάμα των προϊόντων επεκτείνεται περαιτέρω το 2007 με την αντιπροσώπευση της ραγδαία εξελισσόμενης NovAtel, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή GNSS συστημάτων και αδρανειακών προϊόντων IMU. To 2010 η JGC συνεχίζει να επεκτείνεται στο χώρο τον Laser Scanner συνάπτοντας συνεργασία με τις εταιρείες FARO και JRC 3D Reconstructor.Το ίδιο έτος συμφωνεί με την εταιρεία Handheld Europe AB για την αντιπροσώπευση των προϊόντων της στην Ελλάδα. Από τις αρχές του 2012 η εταιρεία αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των Οίκων Spectra Precision και Nikon που ανήκουν στο group της Trimble ενισχύοντας τη γκάμα του γεωδαιτικού-τοπογραφικού εξοπλισμού που διαθέτει. Ταυτόχρονα, συνάπτει συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής θερμογραφικού εξοπλισμού (κάμερες, διόπτρες) FLIR. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται και σε χώρες της Βαλκανικής.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσοτέρων από 5000 πελατών μεταξύ των οποίων υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινής ωφελείας, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων - και φυσικά - επαγγελματίες μηχανικούς, η JGC έχει κατακτήσει την 1η θέση στην αγορά επαγγελματικών GPS/GNSS οργάνων, ενώ αυξάνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της στα οπτικά τοπογραφικά όργανα.

Εκτός από την πώληση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και service διατηρώντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μετά την αγορά.

Η εταιρεία έχει θεαματική ετήσια αύξηση εργασιών κατά τα έτη 1999 έως και 2008 ενώ ο κύκλος εργασιών το 2008 ανήλθε στα €3.500.000,00. Η εταιρεία απασχολεί δέκα άτομα εκ των οποίων έξι είναι μηχανικοί με βαθιά γνώση του αντικειμένου έχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία στα τοπογραφικά όργανα και GNSS εξοπλισμό.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που η εταιρεία εφαρμόζει στις εργασίες της είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2008 / EN ISO 9001 : 2008, πιστοποίηθηκε τον Ιούνιο του 2016 από το φορέα International Quality Certification με αριθμό πιστοποιητικού GR/030/2016-1.

Η αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας από Ομμόρυθμη σε Ανώνυμη συντελείται στις αρχές του 2008.

Η JGC προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα συστήματα γεωπληροφορικής καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό που ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών του σύγχρονου Μηχανικού σε πεδία όπως:

 • Γεωδαισία και Τοπογραφία
 • Φωτογραμμετρική 3D επεξεργασία
 • 3D laser scanning
 • 3D optical scanning
 • Αερομοντέλα enterprise solutions
 • Πλοήγηση και έλεγχος κίνησης
 • Αδρανειακά συστήματα
 • Υδρογραφία
 • Θερμογραφία
 • Γεωφυσικό εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό δημόσιας ασφάλειας
 • Εργαστηριακό μετρητικό εξοπλισμό
 • Reverse engineering

Η JGC διαθέτει τα προϊόντα των οίκων:

 • Trimble – Πλήρης γκάμα εργοταξιακού εξοπλισμού
 • FARO-3D Laser Scanners
 • DJI Enterprise - UAV Solutions
 • YellowScan - Lidar προϊόντα
 • FLIR - Προϊόντα θερμογραφίας
 • Artec – Επαγγελματικός εξοπλισμός τρισδιάστατης τεκμηρίωσης
 • Teledyne Optech - Laser Scanners
 • Teledyne RESON - Ηχοβολιστικά και προϊόντα υδρογραφίας
 • NovAtel - Πλήρης γκάμα προϊόντων τεχνολογίας GNSS και IMU - αδρανειακά συστήματα
 • Applanix - Πλήρης γκάμα προϊόντων τεχνολογίας GNSS και IMU - αδρανειακά συστήματα
 • Bentley - Κατασκευαστή λογισμικών
 • Spectra Precision - Πλήρης γκάμα τοπογραφικών οργάνων
 • Nikon - Πλήρης γκάμα τοπογραφικών οργάνων
 • GSSI - Γεωραντάρ
 • SenseFly - Συστήματα UAV
 • PPM - Συστήματα προσανατολισμού
 • SECO Manufacturing CO. Inc - Παρελκόμενα τοπογραφίας
 • Pacific Crest Corporation - Radio Links
 • JRC 3D Reconstructor - Software Development
 • Handheld Europe AB - Mobile Computers
 • Dell - Υπολογιστικά συστήματα