Τεχνικός υπηρεσιών drone

Θέση εργασίας

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία καριέρας για Τεχνικό Υπηρεσίας Drone στην JGC Geoinformatics Systems S.A. – με έδρα το Περιφερειακό μας Γραφείο στο Μαρούσι, Ελλάδα. Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναφέρεται στον ανώτερο μηχανικό εφαρμογών.

Σκοπός του ρόλου

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα In House Service της Τεχνικής Διεύθυνσης της JGC στο Μαρούσι και θα είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση βλαβών και την επισκευή των εταιρικών προϊόντων drones της DJI σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες της εταιρείας και του κατασκευαστή.

Απαιτήσεις του ρόλου

Προσόντα/εμπειρία:

  • Κάτοχος πτυχίου IEK / TEI στην ηλεκτρονική
  • Η πιστοποίηση Apple Certified iOS Technician και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις από άλλους κατασκευαστές θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.
  • Απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση (εργασία σε κέντρο επισκευών ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών μεγάλων κατασκευαστών).

Δεξιότητες/Γνώσεις:

  • Πολύ καλή γνώση των λύσεων και προϊόντων Apple και Android σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
  • Καλή γνώση του Microsoft Office
  • Γνώση των ERP, CRM θα αποτελέσει πρόσθετο πλεονέκτημα
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Στάση / Προσέγγιση:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών

Άλλες απαιτήσεις:

  • Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες υποψηφίους)

Οφέλη του ρόλου

Η εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο, εκτός από το μισθό, περιλαμβάνει ιδιωτική ιατρική περίθαλψη και ασφάλιση ζωής.

Προσφέρει επίσης εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή κατάρτιση και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για αυτή την ευκαιρία και πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]